ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดทำระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย QR CODE
 ข่าวประชาสัมพันธ์..โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสได้จัดทำระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์ด้วย QR CODE ผู้ปกครองนักเรียนสามารถรับผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ด้วยตนเอง....ด้วยเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2563,12:07   อ่าน 149 ครั้ง