ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "หงส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 08 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ (อ่าน 9) 08 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 20) 26 พ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 19) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (อ่าน 51) 26 ก.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 79) 14 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 106) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปีการศึ (อ่าน 99) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 81) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 137) 01 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 138) 01 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 152) 14 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 136) 09 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 119) 09 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤ (อ่าน 108) 26 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 115) 26 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 188) 18 เม.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp) (อ่าน 218) 24 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.2 (อ่าน 218) 09 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET (อ่าน 223) 06 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 304) 02 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ (อ่าน 337) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 338) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.4-6 (อ่าน 237) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นป.3 (อ่าน 327) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันเด็ก (อ่าน 361) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปี 2560 (อ่าน 385) 17 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 364) 10 ธ.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 359) 25 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 (อ่าน 392) 23 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ยินดีต้อนรับข้าราชการครู นายกฤศณัฏฐ์ เฉลิมพงษ์ (อ่าน 409) 08 พ.ย. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดงานแสดงมุทิตาจิต (อ่าน 465) 08 ต.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสี (อ่าน 370) 24 ก.ย. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสสถานที่แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 301) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 351) 21 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 381) 14 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 414) 28 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท (อ่าน 363) 28 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง (อ่าน 351) 28 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสนำนักเรียนเข้าร่วมบันทึกเทปการแสดงเทิดพระเกียรติ ชุดหนึ่งเดียวคือแม่ ณ สถานีโ (อ่าน 324) 15 ก.ค. 60