ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 18) 07 ต.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 59) 08 ส.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 70) 30 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 82) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมแห่เทียนและเถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 69) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 86) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 89) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน (อ่าน 87) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 77) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 82) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 78) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระราชินี (อ่าน 61) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กำหนด ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น อ.3-ป.5 และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม (อ่าน 170) 27 เม.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2562 (อ่าน 191) 22 มี.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 300) 29 ม.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 238) 26 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 228) 26 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ (อ่าน 239) 08 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน (อ่าน 271) 08 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 243) 26 พ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 254) 08 พ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดงานร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา (อ่าน 285) 26 ก.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 309) 14 ส.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 322) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปีการศึ (อ่าน 304) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 316) 29 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 336) 01 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 316) 01 ก.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 14 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 313) 09 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 292) 09 มิ.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤ (อ่าน 242) 26 พ.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 235) 26 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 362) 18 เม.ย. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp) (อ่าน 446) 24 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นอ.2-ป.2 (อ่าน 409) 09 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET (อ่าน 389) 06 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 521) 02 ก.พ. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ (อ่าน 491) 13 ม.ค. 61
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 578) 13 ม.ค. 61