ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 68) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้องปกติ ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 140) 03 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 164) 20 มี.ค. 64
ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (อ่าน 172) 26 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 219) 26 ธ.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส แจ้ง..กำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน (อ่าน 265) 29 พ.ย. 63
ประกาศประกวดราคาข้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 257) 05 พ.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (อ่าน 314) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 329) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสทอภาค กลุ่มเดิม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 327) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 310) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 312) 31 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 325) 31 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 342) 25 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 351) 25 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 346) 18 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (อ่าน 324) 21 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดทำระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย QR CODE (อ่าน 349) 06 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ (อ่าน 344) 20 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) (อ่าน 282) 04 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 305) 04 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด (อ่าน 319) 26 ม.ค. 63
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 (อ่าน 296) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 232) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร!!! (อ่าน 200) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 281) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 216) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เข้าร่วมกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ (อ่าน 176) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 201) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 199) 31 ธ.ค. 62
ส.ค.ส.2563 (อ่าน 219) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดจัดกิจกรมวันลอยกระทง (อ่าน 203) 11 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 222) 11 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 286) 07 ต.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 354) 08 ส.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 354) 30 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 394) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมแห่เทียนและเถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 362) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 320) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 359) 02 ก.ค. 62