ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน (อ่าน 77) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (อ่าน 83) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสทอภาค กลุ่มเดิม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 80) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 04 ก.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 82) 31 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 70) 31 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 125) 25 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 154) 25 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 131) 18 มิ.ย. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (อ่าน 161) 21 พ.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดทำระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วย QR CODE (อ่าน 189) 06 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ (อ่าน 178) 20 มี.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด (Day camp) (อ่าน 146) 04 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 158) 04 ก.พ. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด (อ่าน 172) 26 ม.ค. 63
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 (อ่าน 155) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 122) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร!!! (อ่าน 107) 26 ม.ค. 63
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 140) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 86) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส เข้าร่วมกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ (อ่าน 63) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 75) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 73) 31 ธ.ค. 62
ส.ค.ส.2563 (อ่าน 85) 31 ธ.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดจัดกิจกรมวันลอยกระทง (อ่าน 104) 11 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน (อ่าน 121) 11 พ.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 161) 07 ต.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 213) 08 ส.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 239) 30 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (อ่าน 223) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมแห่เทียนและเถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 227) 26 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 199) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด (อ่าน 228) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน (อ่าน 254) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 252) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 222) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาาสจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 205) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสจัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระราชินี (อ่าน 167) 02 ก.ค. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส กำหนด ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น อ.3-ป.5 และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 1 พฤษภาคม (อ่าน 290) 27 เม.ย. 62
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา2562 (อ่าน 342) 22 มี.ค. 62