ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันชวนน้องท่องพุทธวจนะ ระดับภาคกลาง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:41   อ่าน 1160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการเล่านิทานคุณธรรม รางวัลบรรยายธรรม ระดับภาคกลาง รางวัลนักเรียนคุณธรรมดีเด่น ระดับประทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภิสรา สีถาวร
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:39   อ่าน 1476 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก การเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิชากร กลิ่นมณี
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:38   อ่าน 1289 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักกีฬาระดับภาคกลางแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาวิณี พุ่มจ้าว
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:36   อ่าน 1263 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตัวแทนนักกีฬาระดับภาคกลางแข่งขันวอลเลย์บอลวิทยุการบิน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่ด้วง
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:34   อ่าน 1147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก การเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิตตานันท์ เชรษฐศิริ
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2557,11:32   อ่าน 1189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก เดี่ยวระนาดทุ้ม ประจำปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุพศิน ศิริธานันท์
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2557,22:08   อ่าน 1191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ระดับประเทศการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงลลิตา สิญธ์เจริญ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2557,21:26   อ่าน 1361 ครั้ง